Jak założyć firmę usług budowlanych?

Oceń artykuł:

 

Jak założyć firmę remontowo-budowlaną i kto może to zrobić?

 

Kto może założyć firmę remontowo-budowlaną?

 

W Polsce nie istnieją żadne nadzwyczajne wymogi formalno-prawne potrzebne do założenia takiego rodzaju działalności. Zakładanie firmy remontowo-budowlanej odbywa się na podobnych zasadach, jak zakładanie każdego rodzaju innych firm. Zatem jak założyć firmę remontowo-budowlaną? Przede wszystkim trzeba określić, co będziesz oferować w ramach swoich usług. Niektórych czynności nie możesz wykonywać bez odpowiednich uprawnień – wtedy musisz je uzyskać lub zatrudnić odpowiednio wykształcone osoby. Jeżeli chcesz samodzielnie wykonywać czynności takie, jak np. kierowanie budową, prace na wysokościach, usługi architektoniczne, kierowanie projektami budowlanymi, roboty drogowe, konstrukcyjne, nadzorcze, związane z elektrycznością, instalacjami cieplnymi, gazowymi, wentylacyjnymi, kontrolą techniczną, potrzebne ci będzie odpowiednie przygotowanie zawodowe. W nieograniczonym stopniu większość z tych czynności można wykonywać po studiach wyższych, część – mając przygotowanie zawodowe i odbyty staż. Wszystkiego możesz dowiedzieć się w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.

 

podskakujący z radości budowlaniec z projektem budowy w ręku

Radość z pozyskanego zlecenia budowlanego - bezcenny widok

 

Formy działalności, jakie możesz wybrać

 

Zakładanie firmy remontowo-budowlanej wymaga określenia, w jakiej specjalizacji chcesz pracować.
Możesz prowadzić tzw. działalność nierejestrową – gdy świadczysz drobne usługi, które nie wymagają koncesji ani formalnego przygotowania zawodowego, a twój dochód w żadnym miesiącu nie przekroczył 50% minimalnego wynagrodzenia. Musisz spełnić pewne warunki: przestrzeganie praw konsumenckich, wystawianie faktur lub rachunków na żądanie zleceniodawcy, a także prowadzenie uproszczonej ewidencji sprzedaży. Nie musisz płacić ZUS-u ani zgłaszać prowadzenia działalności. Pamiętaj tylko, że musisz rozliczać się corocznie przy pomocy PIT-36.
Jeśli chcesz, możesz zawierać umowy zlecenia lub umowy o dzieło. W takim przypadku twój zleceniodawca musi za ciebie opłacać składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i ZUS. Istnieje od tego wyjątek – jeśli jesteś studentem, nie musi tego robić, gdyż jesteś ubezpieczony. Jeśli jesteś zainteresowany tego typu formą współpracy, możesz rozpocząć świadczenie usług jako wykonawca, na przykład za pośrednictwem serwisu remontowo-budowlanego groond.com.


Jeśli zakładasz działalność, możesz to zrobić w następującej formie:
a) jednoosobowa działalność gospodarcza,
b) spółka cywilna,
c) spółka prawa handlowego, czyli: spółka jawna, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna.


W tym przypadku we właściwym urzędzie musisz sprawdzić, jak założyć firmę remontowo-budowlaną w odpowiedniej formie. Jednoosobowa działalność wymaga wpisu do rejestru CEIDG, natomiast pozostałe – nadania numeru KRS. W każdym przypadku zostaną ci nadane numery NIP i REGON.

 

Wybierz właściwy numer PKD

 

Zakładanie firmy remontowo-budowlanej wymaga określenia, w jakiej specjalizacji będziesz działać. Wnioskując o założenie działalności musisz wybrać właściwy numer PKD. Istnieje specjalny rejestr PKD dla wszystkich możliwych zawodów, jednak te, które cię zainteresują, to najczęściej:


41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
43.31.Z Tynkowanie,
43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej,
43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
43.34.Z Malowanie i szklenie,
43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych.


Jeżeli zakładasz firmę z innych specjalizacji, sprawdź w rejestrze numerów PKD, które należy wybrać.

 

Wykorzystywanie maszyn i urządzeń w prowadzonej działalności

 

Jeżeli w swojej firmie zamierzasz korzystać z niektórych maszyn i urządzeń, musisz zgłosić ten fakt do Urzędu Dozoru Technicznego. Dotyczy to urządzeń, które wymagają sprawdzenia przez specjalistę z UDT - takich, które stwarzają zagrożenie dla życia, zdrowia oraz mienia i środowiska wskutek:
- rozprężania cieczy lub gazów znajdujących się pod ciśnieniem innym niż atmosferyczne,
- wyzwalania energii kinetycznej lub potencjalnej przy przemieszczaniu ładunków lub ludzi w ograniczonym zasięgu,
- rozprzestrzeniania się materiałów niebezpiecznych podczas ich magazynowania lub transportu.
Bez odpowiedniego zezwolenia nie będziesz mógł wykorzystywać tych urządzeń przy pracy własnej lub swojej brygady.
Inspektor z UDT po złożeniu przez ciebie wniosku przyjedzie do twojej firmy, sprawdzi normy urządzenia, uruchomi je i sporządzi protokół, który podpiszecie. Następnie otrzymasz zgodę lub odmowę na korzystanie z urządzenia. W przypadku zgody zostaniesz również poinformowany o tym, w jaki sposób twoje urządzenie będzie sprawdzane – otrzymasz w tym celu „księgę rewizyjną”.

 

Pamiętaj o terminach

 

W przypadku prowadzenia jakiejkolwiek działalności, zawsze pamiętaj o terminach składania sprawozdań, rozliczeń i opłacaniu podatków, a także wypłacania wynagrodzeń swoim pracownikom, jeżeli jakichś zatrudniasz. Niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności niedotrzymywanie ustawowo określonych terminów grozi sankcjami.
 

Tekst: Ewa Rumińska

Autorka Ewa Rumińska pełni funkcję redaktora naczelnego bloga groond.com oraz Przyjaciela GROOND

Fot. Pixabay.com

 

Musisz być zalogowany(a), by skomentować login or Zarejestruj się.