Zleceniodawca

 

Zleceniodawcy robót remontowo-budowlanych

 

W jaki sposób zleceniodawcy robót remontowo-budowlanych odnajdują wykonawców w groond.com?

 

Zleceniodawcy robót remontowo-budowlanych określają w formularzu zlecenia, czego ma ono dotyczyć, jakie są jego parametry - np. jeśli dany zleceniodawca chciałby powierzyć jakiemuś fachowcowi docieplenie elewacji, to określa, ile metrów kwadratowych trzeba pokryć wybranym materiałem dociepleniowym, jakie prace dodatkowe należy wykonać, itp. Następnie wybiera termin, w którym chciałby mieć wykonane prace. Wybiera dostępnych w danym okresie wykonawców i decyduje, czy chce ogłosić aukcję zleceń, przetarg, czy może woli samodzielnie zamieścić ogłoszenie i czekać, aż jakiś wykonawca sam się do niego zgłosi. Zleceniodawca w procesie zamieszczania zlecenia dowiaduje się, jaka jest cena rynkowa prac, które chce zlecić. Cena rynkowa w groond.com jest liczona w oparciu o dane lokalizacyjne, gdzie ma być zrealizowane zlecenie. Oczywiste jest, że przykładowo w Gdańsku cena rynkowa będzie zupełnie inna, niż w stosunkowo niewielkim mieście, np. Łukowie.

W przypadku wątpliwości co do przeprowadzenia procesu zlecenia, lub potrzeby skorzystania z pomocy, zleceniodawca może skontaktować się z doradcą GROOND.

 

Sprawdzony fachowiec, wykaz referencji fachowców, a aukcje zleceń i zapytanie o ofertę przetargową

 

Dla zleceniodawcy robót remontowo-budowlanych ważną kwestią jest, aby jego zlecenie wykonał sprawdzony fachowiec. Reputacja wśród zleceniodawców to dla wykonawcy istotny czynnik, od którego najczęściej zależy to, czy dostanie on zapytanie o ofertę przetargową lub czy będą dla niego dostępne aukcje zleceń. Wykaz referencji fachowców zleceniodawcy robót remontowo-budowlanych mogą odnaleźć przeglądając ich osobiste profile, lecz naprawdę sprawdzony fachowiec znajduje się na ściśle określonym miejscu w Rankingu Wykonawców, który jest jednym z podstawowych składników systemu groond.com. Reputacja wśród zleceniodawców ściśle zależy od ocen, które wystawiają oni swoim wykonawcom po ukończeniu robót. Wykaz referencji fachowców i ich reputacja wśród zleceniodawców ułatwiają zleceniodawcy robót remontowo-budowlanych dobór proponowanych wykonawców, którym przesyłają zapytanie o ofertę przetargową lub wśród których przeprowadzają aukcje zleceń.

 

Oceny zbierane przez zleceniodawców

 

Zleceniodawcy robót remontowo-budowlanych oceniają wykonawców zawsze po skończeniu robót. Natomiast oni sami także są oceniani. Kategorie, w których mogą uzyskać od 0 do 10 punktów to: terminowość w udostępnianiu frontu robót, terminowość płatności, zaplecze budowy, terminowość w udostępnianiu materiałów, terminowość w udostępnianiu sprzętu, elastyczność. Na podstawie tych ocen wykonawcy mogą zdecydować, czy przystąpią do przetargu lub aukcji, do których zostaną zaproszeni.

 

Informacje o aktualnych trendach

 

Zleceniodawcy remontowo-budowlanych mają dostęp do bloga, gdzie mogą skorzystać z informacji o aktualnych trendach na rynku remontowo-budowlanym.