Menu


Usługi architektoniczne i inżynieryjne


Cała Polska

2022-07-03 12:53:31

Ukończenie wyodrębnienia lokali

Zlecę pilne wykonanie inwentaryzacji budynku przedwojennego celem wyodrębnienia lokali mieszkalnych (5) i niemieszkalnych (2), zawierające:  1. krótki opis budynku,   2. rzuty kondygnacji (3), na nich konkretne lokale (rzuty wszystkich lokali) + wyszczególnienie pomieszczeń wspólnych (piwnica, poddasze - bez rzutów),   3. tabelaryczne...