Cennik

Załącznik nr 3 do Regulaminu

Niniejszy cennik nie obejmuje cen promocyjnych, o których informacje są podawane na bieżąco w serwisie groond.com.

Opłaty jednorazowe dokonywane przez Wykonawcę w groond.com - ceny netto

Przedmiot płatności Kwota
Prowizja od wygranej Aukcji 3% wartości przedmiotu Aukcji, nie mniej jednak niż 150 zł
Prowizja od wygranego Przetargu 2% wartości przedmiotu Przetargu, nie mniej jednak niż 150 zł
Zamieszczenie Ogłoszenia Wykonawcy 15 zł
Opłata za pełny dostęp do pojedynczego artykułu branżowego/instruktażu/filmu - dotyczy tylko Wykonawców nieposiadających płatnych pakietów 2 zł
Opłata za całkowitą weryfikację Wykonawcy - weryfikację przygotowania do zawodu wszystkich pracowników brygady oraz trzech projektów, zrealizowanych poza serwisem groond.com 280 zł
Weryfikacja realizacji prac wykonanych bez pośrednictwa groond.com za każdy projekt powyżej 3-ch pierwszych. 40 zł
Opłata za weryfikację kwalifikacji Wykonawcy pod względem przygotowania pracowników brygady do zawodu na podstawie zamieszczonej dokumentacji w profilu Wykonawcy 150 zł
Opłata za weryfikację kwalifikacji nowo zatrudnionego pracownika Wykonawcy pod względem przygotowania do zawodu na podstawie zamieszczonej dokumentacji w profilu Wykonawcy 30 zł
Koszt weryfikacji pierwszego projektu zrealizowanego poza serwisem groond.com (dotyczy Wykonawców nie posiadających dokumentacji zrealizowanych 3-ch projektów) 60 zł
Koszt weryfikacji dwóch projektów zrealizowanych poza serwisem groond.com (dotyczy Wykonawców nie posiadających dokumentacji zrealizowanych 3-ch projektów) 110 zł
Pakiet Premium za kwartał 100 zł
Pakiet Złoty za kwartał 250 zł

Opłaty jednorazowe dokonywane za usługi doradcze w groond.com

Przedmiot płatności Kwota
Konsultacja architekta wnętrz w doborze sposobu przeprowadzenia zlecenia za pośrednictwem groond.com, w tym przekazanie ustaleń wybranemu Wykonawcy dla mieszkania lub innego lokalu o powierzchni do 50 m2, czas: 1-1,5 godziny 250 zł
Konsultacja architekta wnętrz w doborze sposobu przeprowadzenia zlecenia za pośrednictwem groond.com, w tym przekazanie ustaleń wybranemu Wykonawcy dla mieszkania lub innego lokalu o powierzchni od 50 do 100 m2, czas: 1,5-2 godzin 350 zł
Konsultacja architekta wnętrz w doborze sposobu przeprowadzenia zlecenia za pośrednictwem groond.com, w tym przekazanie ustaleń wybranemu Wykonawcy dla mieszkania lub innego lokalu o powierzchni powyżej 100 m2, czas: 2-3 godziny 450 zł
Konsultacja technika w zakresie pomocy przy remoncie, naprawie i doborze sposobu przeprowadzenia zlecenia za pośrednictwem groond.com, w tym przekazanie ustaleń wybranemu Wykonawcy dla mieszkania lub innego lokalu o powierzchni do 50 m2, czas: 1-1,5 godziny 100 zł
Konsultacja technika w zakresie pomocy przy remoncie, naprawie i doborze sposobu przeprowadzenia zlecenia za pośrednictwem groond.com, w tym przekazanie ustaleń wybranemu Wykonawcy dla mieszkania lub innego lokalu o powierzchni od 50 do 100 m2, czas: 1,5-2 godzin 150 zł
Konsultacja technika w zakresie pomocy przy remoncie, naprawie i doborze sposobu przeprowadzenia zlecenia za pośrednictwem groond.com, w tym przekazanie ustaleń wybranemu Wykonawcy dla mieszkania lub innego lokalu o powierzchni powyżej 100 m2, czas: 2-3 godziny 200 zł
Konsultacja doradcy przy zakładaniu konta użytkownika i uzupełnianiu wymaganych załączników, dokumentów, itd., czas: do 1,5 godziny 100 zł

Inne postanowienia odnośnie płatności:

  1. Użytkownik, który dokonał płatności za odczytanie treści danego artykułu zamieszczonego w Serwisie, nie ma prawa do zwrotu tej płatności nawet, jeżeli nie przeczytał artykułu.
  2. Wszystkie inne płatności mają charakter bezzwrotny.